KVALITET

  • Fordonens utformning, utrustning och skick
  • Förarnas behörighet, lämplighet och kompetens

Njo Sofi AB kvalitetssystem för trafiksäkra och miljöanpassade transporter omfattar riktlinjer för att upprätthålla en process som ska säkra att transportuppdragen utförs på ett korrekt, trafiksäkert och miljöanpassat sätt.

NJo Sofi AB skall därvid kontinuerligt kontrollera riktlinjer och rutiner för att säkra att de transporttjänster som tillhandahålls, överensstämmer med utställda trafiksäkerhets- och miljökrav. Styrelsen ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning, revidering och utveckling av bolagets kvalitetssystem för trafiksäkerhet och miljö genomförs.

ALKOHOL & DROGPOLICY 

NJo Sofi AB som arbetsplats och i fordon som körs åt NJo Sofi AB får alkohol eller andra droger inte användas. Ingen får vara påverkad under arbetstid. Detta gäller också bakrus samt överkonsumtion av medicinska preparat.

Med påverkad menar vi gränsen för onykterhet enligt gällande trafiklagstiftning. 

Med droger menas sådana preparat som är förbjudna enligt lag och som till vardags brukar kallas narkotika eller anabola steroider.

Respektive  NJo Sofi AB ska erbjuda hjälp och stöd till anställda med missbruksproblem.

 FÖRARNAS LÄMPLIGHET

Huvuddelen av NJo Sofi AB förare har B, C & CE KÖRKORT OCH YKB, . Transportstyrelsen kontrollerar löpande dessa förares lämplighet. Ett fåtal förare har endast busskort (B & C), alla förare är skyldiga att visa utdrag ur belastningsregistret  var tolfte månad.

Vi välkomnar synpunkter, frågor och eventuella klagomål från våra  uppdragsgivare då vi ser det som en del vårt kvalitetsarbete. Kontakta oss på  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Zone - Banners

Inventory Zone

Online Direkt

Vi har 93 besökare och inga medlemmar online

 
 

Zone - Text Ads